Certyfikaty

Wszystkie wyroby sygnowane logiem POLAMP posiadają dokumentację potwierdzającą ich wysoką jakość, bezpieczeństwo użytkowania, efektywność energetyczną i parametry funkcjonalne.

Certyfikację produktów wykonuje Biuro Badawcze ds. Jakości przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Jest to niezależne laboratorium badawcze o szerokim zakresie akredytacji. W procesie certyfikacji badana jest zgodność z obowiązującymi normami UE i IEC.

Biuro certyfikujące zawarło porozumienia z wieloma jednostkami zagranicznymi, dzięki czemu otrzymane od BBJ dokumenty, są honorowane w laboratoriach i organizacjach o zasięgach międzynarodowych.

We wszystkich katalogach zamieszczamy informację o tym, jakie certyfikaty posiadają prezentowane produkty.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą POLAMP oraz świadectwami zgodności i jakości!
WSZYSTKIE CERTYFIKATY DOSTĘPNE SĄ PRZY KAŻDYM PRODUKCIE NA STRONIE SKLEPU www.polampy.pl