Produkcja rozdzielnic elektrycznych

Od początku istnienia Spółki POLAMP, czyli od kilkudziesięciu lat, zajmujemy się tworzeniem oferty opartej o nowe technologie i aktualne trendy. Zawsze dobieramy wysokiej jakości sprzęt. Gdy poziom wiedzy i doświadczenia pozwolił nam na produkcję własną, włączyliśmy w asortyment swoje urządzenia elektryczne.

Rozdzielnice elektryczne są istotną częścią instalacji elektrycznej. Ich zadaniem jest łączenie, przerywanie, rozdzielanie samych obwodów elektrycznych, a także ich kombinacji. Pełnią kilka głównych funkcji: sterują, chronią, mierzą i regulują. Konkretne zastosowanie tych urządzeń jest bardzo szerokie i zależy od typu produktu.

Złącza kablowe rozdzielają i zabezpieczają przed szkodliwymi konsekwencjami zwarć i przeciążeń w instalacji. Złącza pomiarowe są istotne, np. dla zabezpieczeń zalicznikowych, czy przy odczycie energii. Wymienione elementy umieszcza się w szafach kablowych, których specyfikacja, zawartość i wielkość zależy od potrzeb Klienta lub spółki dystrybucyjnej. Mamy w tym zakresie bardzo elastyczną ofertę. Układy pomiaru półpośredniego, m.in. mierzą i zasilają w sieci o napięciu do 1kV.

W zagospodarowaniu urbanistycznym swoje zastosowanie mają szafy oświetlenia ulicznego, które pełnią funkcje sterowników i zapewniają odpowiedni rozdział obwodów elektrycznych, dzięki czemu przestrzeń oświetlana jest zgodnie z wymogami prawa, zachowując przy tym estetykę iluminacji użytkowej. Rozdzielnice budowlane, widziane często przy placach budowy, dużych remontach, pozwalają w odpowiedni sposób zaopatrywać w zasilanie miejsca, w których nie ma jeszcze kompletnej stałej instalacji. Są używane podczas imprez plenerowych.

Ogromne znaczenie mają układy samoczynnego załączenia rezerwy, instalowane w miejscach, gdzie niezbędne są dwa źródła zasilania, np. szpitale.

Rozdzielnice stacyjno-transformatorowe służą do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia transformatora i obwodów zasilających. Inny typ rozdzielnic, jakim są urządzenia licznikowo-piętrowe znane są powszechnie z korytarzy bloków mieszkalnych i domów. Wbrew pozorom mieszczą w sobie nie tylko część instalacji elektrycznej, ale również telewizyjnej, czy internetowej. W ofercie POLAMP są rozdzielnice natynkowe i podtynkowe o różnych wielkościach, dopasowanych do kondygnacji i stropów.

Szczegółowy opis naszych produktów znajduje się w aktualnym katalogu oraz w zakładkach z ofertą. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią!