Życzenia Wielkanocne !

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. Czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.