Stateczniki

W ofercie POLAMP mamy stateczniki magnetyczne i elektroniczne.  

 

Zadaniem stateczników jest ograniczenie natężenia prądu, który po przekroczeniu określonych wartości napięcia, mógłby spowodować zniszczenie świetlówki.

Stateczniki magnetyczne do lamp wyładowczych produkujemy w 5 zakresach mocy: 70, 100, 150, 250 i 400W. Magnetyczne do lamp rtęciowych mają moce 125 i 250W. Magnetyczne do świetlówek 18, 36 i 58W.

 

Dzięki statecznikom elektronicznym instalacja elektryczna działa stabilnie, jest niezawodna, energooszczędna, przez co automatycznie obniżają się koszty konserwacji. Emitowane światło nie miga, a zepsuta świetlówka jest samoistnie wyłączana. Szacujemy, że zużycie energii elektrycznej w porównaniu do stateczników magnetycznych zmniejsza się o połowę. Proponujemy aż 10 zakresów mocy dla tych stateczników: 18, 2×18, 36, 2×36, 58, 2×58, 4×18, 1×14-35, 2×14-35 oraz 54.

 

Stateczniki POLAMP mają 24 miesiące gwarancji.
Kliknij ikonę wózka aby przejść do sklepu