Społeczna Odpowiedzialność Biznesu fundamentem Strategii Wzrostu Konkurencyjności firmy POLAMP