Recykling

Zapewniamy bezpłatny odbiór i utylizację wszystkich źródeł światła sygnowanych marką POLAMP. Umowa, jaką mamy zawartą, z firmą AURAEKO gwarantuje organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodną z obowiązującymi przepisami prawa i standardami ochrony środowiska.

Jako dystrybutor w branży elektrycznej i elektronicznej, od 2006 roku, zgodnie z ustawą, zbieramy zużyty sprzęt od naszych Klientów. Jest to pierwszy krok w systemie odzysku funkcjonującego na terenie naszego kraju. Następnie przekazujemy zużyte przedmioty firmie AURAEKO, która odpowiada za przewiezienie go do zakładów przetwarzania. Tutaj są rozkładane na części. Elementy szkodliwe i niemożliwe do przetworzenia są niszczone a pozostałe ponownie wykorzystywane zgodnie ze swoimi właściwościami.

Znaczenie odzyskiwania sprzętu jest ogromne. Produkty elektryczne i elektroniczne zawierają substancje chemiczne szkodliwe dla środowiska i nieodpowiednio składowane, mogą zanieczyszczać środowisko i mieć negatywne konsekwencje, również bezpośrednio dla współczesnego człowieka. Wyeliminowanie produktów elektronicznych i elektrycznych leży w gestii współczesnych pokoleń, aby ich potomkowie mieli szansę na zdrowie. Bieżące unieszkodliwianie jest najszybszym sposobem na osiągnięcie tego celu.

Zachęcamy do działań proekologicznych!
Poniżej link do druku o odbiór towaru