ZAPYTANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

Z dnia 5 lutego 2018r. dotyczące zakupu serwera z licencją Windows Serwer 2012 oraz zestawów komputerowych (15szt.) na potrzeby realizacji projektu: „Wdrożenie nowych narzędzi informatycznych usprawniających procesy biznesowe w POLAMP Sp. z o.o.” realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Poddziałanie: RPWM.01.04.03 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP
Dokumenty do pobrania :

Protokół z wyboru oferty nr 1
ikona-pdf_imagelarge
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

Z dnia 7 lutego 2018r. dotyczące zakupu modułów systemu ERP Streamsoft Prestiż, Systemu sprzedaży internetowej B2C i Integracji sklepu internetowego ze Streamsoft Prestiż wraz z przeszkoleniem 9 pracowników oraz zakup i wdrożenie Systemu WMS – mobilny magazyn z przeszkoleniem pracowników na potrzeby realizacji projektu :
” Wdrożenie nowych narzędzi informatycznych usprawniających procesy biznesowe w POLAMP Sp. z o.o.” realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Wojewóctwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Inteligentna gospodarka Warmi i Mazur; Poddziałanie: RPWM.01.04.03 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP
ikona-pdf_imagelarge

FORMULARZ OFERTOWY

ikona-pdf_imagelarge

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

Z dnia 15 lutego 2018r. dotyczące zakupu oprogramowania do zdalnej masowej administracji infrastrukturą IT w firmie wraz z przeszkoleniem pracowników na potrzeby realizacji projektu: ,,Wdrożenie nowych narzędzi informatycznych usprawniających procesy biznesowe w POLAMP Sp.z o.o.” realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Poddziałanie: RPWM.01.04.03
Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Protokół z wyboru oferty nr 3

ikona-pdf_imagelarge

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4

z dnia 23 października 2018r. dotyczące zakupu dedykowanego serwisu do wymiany informacji wewnątrz firmy (Intranetu) z przeszkoleniem operatora.

na potrzeby realizacji projektu: „Wdrożenie nowych narzędzi informatycznych usprawniających procesy biznesowe w POLAMP Sp. z o.o.”

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Poddziałanie:  RPWM.01.04.03 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP


ZAPYTANIE


FORMULARZ


PROTOKÓŁ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5

z dnia 25 października 2018r. dotyczące zakupu modułów systemu ERP Streamsoft Prestiż, Systemu sprzedaży internetowej B2C i Integracji sklepu internetowego ze Streamsoft Prestiż wraz z przeszkoleniem 9 pracowników oraz zakup i wdrożenie Systemu WMS – mobilny magazyn z przeszkoleniem pracowników
na potrzeby realizacji projektu: „Wdrożenie nowych narzędzi informatycznych usprawniających procesy biznesowe w POLAMP Sp. z o.o.” realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Poddziałanie: RPWM.01.04.03 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP


Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Protokół z wyboru oferty