Sieci zewnętrzne

  • odwodnienie dachów
  • oczyszczalnie ścieków
  • sieci ciepłownicze
  • sieci dystrybucji gazu
  • sieci kanalizacyjne
  • sieci wodociągowe
  • systemy drenarskie
  • zagospodarowanie wody deszczowej