Christmasworld we Frankfurcie nad Menem


W dniach 24-28.2020 POLAMP – SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GIŻYCKU zaprezentowała swoją ofertę produkcji oświetlenia świątecznego na targach Christmasworld we Frankfurcie nad Menem.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za odwiedzenie stoiska naszej firmy. Dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z naszą ofertą. Cieszymy się, że spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem, a przeprowadzone rozmowy pokazały oczekiwania naszych klientów oraz pozwoliły nawiązać nowe kontakty biznesowe, które mamy nadzieję zaowocują współpracą w najbliższym czasie.

Projekt „Organizacja udziału w targach zagranicznych firmy Polamp”– został współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP.